Operasyonel Mükemmellik Nedir?
Ocak 29, 2023

Operasyonel Mükemmellik Nedir?

Operasyonel mükemmellik birçok farklı sektörde uygulanan bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçimi temel olarak bütün süreçlerin mükemmel bir şekilde işlemesini hedefler. Operasyonel mükemmellik çalışmalarından sorumlu olan operasyonel mükemmellik uzmanı işletmenin üretimden satışa kadar ilerlediği bütün adımları detaylı şekilde takibe alır ve riskin azaltılması, kârın artırılması için düzenlemeler yapar. Bu konudaki araştırmalarıma gelin bir de birlikte bakalım.

Operasyonel Mükemmellik Uzmanı 

Operasyonel mükemmellik uzmanı iş sahasında operasyonel mükemmellik çalışmalarını başlatan ve yöneten kişiye verilen isimdir. Operasyonel mükemmellik uzmanı olabilmek için genel olarak mühendislik fakültelerinin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezuniyet beklenir. Aynı zamanda operasyonel mükemmellik uzmanının takım çalışmasına yatkın olması, çözüm odaklı düşünebilmesi, esnek ve yoğun çalışabilmesi, gerekli teknik araçları kullanabilecek kadar bilgi sahibi olması gerekir.

Operasyonel Mükemmellik İçin Kullanılabilecek Araçlar 

Operasyonel mükemmelliğin sağlanabilmesi için temel olarak bütün süreçlerin mümkün olan en iyi şekilde kusursuzlaştırılması, riskin minimize ve kârın maksimize edilmesi beklenir. Bu bakış açısını daha kısa sürede ve verimli şekilde gerçekleştirebilmek için kullanılabilecek bazı araçlar bulunur. Günümüzde işletmeler, markalar, şirketler ve oluşumlar operasyonel mükemmellik için birçok teknolojik araçtan yardım alır. Operasyonel mükemmellik için kullanılabilecek bazı araçlar şunlardır:

Otonom Yazılımlar, Programlar, Sistemler 

Günümüzde geliştirilen teknolojiler insan müdahalesine ihtiyaç duymadan eylem yapabilir, aksiyon alabilir. Birçok oluşum için otonom sistemler operasyonel mükemmellik için oldukça faydalı ve kullanışlıdır. Zira insan müdahalesi gecikebilir, eksik olabilir ya da yeterli olmayabilir. Fakat otonom sistemler önceden programlandıkları bütün işlemleri gecikmeden, eksik bırakmadan gerçekleştirir ve bu anlayış süreçlerin mükemmelleştirilmesini mümkün kılar.

Nesnelerin İnterneti 

Operasyonel mükemmellik için kullanılan otonom sistemlerin iyileştirilmesi adına nesnelerin interneti kullanılabilir. Nesnelerin interneti teknolojisi temel olarak elektronik araçların, birimlerin, nesnelerin herhangi bir insan müdahalesine gerek kalmadan birbirleri arasında iletişim kurabilmesini, veri iletip veri alabilmesini mümkün kılar. Nesnelerin interneti sayesinde insan müdahalesi tamamen ortadan kaldırılabilir ve süreçler otonom sistemler ve nesnelerin interneti teknolojisi sayesinde mümkün olan en iyi şekilde kusursuzlaştırılabilir.

Yapay Zeka Destekli Mobil Uygulamalar 

Yapay zeka 21. yüzyılın teknolojisi olarak görülen, devrim niteliğinde bir teknolojidir. Yapay zeka teknolojisi temel olarak sistemlerin kendi içerisinde tıpkı bir insan beyni gibi düşünebilmesini, üretebilmesini ve sonuç çıkarabilmesini mümkün kılar. Teknolojiye dayalı operasyonel mükemmellik süreçlerinde yapay zeka bütün sistemlerin olması gerektiği gibi doğru zamanda ve doğru şekilde çalışabilmesini mümkün kılabilir.

Operasyonel Mükemmellik Nasıl Sağlanır? 

Operasyonel mükemmelliğin sağlanabilmesi farklı ölçekte oluşumlar için değişiklik gösterebilir. Zira oluşumların ilerledikleri süreçler büyük oranda farklı olabilir. Bununla beraber birçok oluşumun süreçlerine entegre edilebilecek operasyonel mükemmellik anlayışları bulunur. Oluşumları bazı adımları takip ederek, bazı noktalara dikkat ederek süreçlerinde operasyonel mükemmellik çizgisine ulaşabilir. Şu noktalarla ilerleyerek operasyonel mükemmellik mümkün kılınabilir:

Yönetimi Uygun Şekilde Düzenlemek 

Operasyonel mükemmellik için yönetim birimlerini, noktalarını baştan düzenlemek işe yarar olabilir. Yönetimi mümkün olan en iyi konuma getirmek, yetkilerini düzenlemek, yetkileri dağıtmak ve süreçlerin mükemmel duruma gelmesini hedeflemek operasyonel mükemmelliği mümkün kılabilir.

Çalışan Niteliğini Artırmak 

Her türlü oluşumda olduğu gibi bence çalışan niteliğinin süreçlerin oluşturduğu genel sonuçları büyük oranda etkilediğini düşünüyorum. Çünkü etkileri değişmekle beraber istisnasız her oluşum için çalışan faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yeterliliği sonuca etki eder. Operasyonel mükemmellik için çalışanların gözden geçirilmesi, gerektiği durumlarda eğitimlere katılımlarının sağlanması çalışan niteliğinin artırılması mümkün kılabilir. Daha nitelikli çalışanlar süreçlerin ilk etapta kendi içerisinde ve sonrasında genel olarak mükemmelleşmesine, en iyi potansiyellerine ulaşmasına zemin hazırlar. 

Sonuç olarak operasyonel mükemmellik anlayışıyla hareket etmenin işletmeler için sağladığı  avantajlar şöyle: 

  •     Operasyonel mükemmellik bütün süreçlerin adı üstünde mükemmel olmasına zemin hazırlar. 
  •     Operasyonel mükemmellik ile şirketler, oluşumlar elde edebilecekleri en yüksek kâr marjına ulaşır. 
  •     Operasyonel mükemmellik oluşumların kaynaklarını mümkün olan en verimli şekilde kullanabilmelerini mümkün kılar.
Konu Hakkında

İlgili Yazılar