Kriz Fırsata Nasıl Çevrilir?
Ocak 8, 2023

Kriz Fırsata Nasıl Çevrilir?

Covid-19 salgınından bu yana dünyanın yeni durumu için söylenebilecek en uygun kelime hiç kuşkusuz ‘’değişim’’ olabilir. Pandemi, toplumda büyük bir belirsizlik yarattı. Fakat unutulmaması gereken asıl gerçek, her belirsizliğin ve değişikliğin yeni başlangıçlara kapı açtığıdır. Bunun için aynı ya da farklı bir yolda daha fazla deneyime yeniden başlanmalıdır. Dünyanın bütün alışılagelmiş koşullarının alt üst olduğu bu noktada, bütün konsantrasyonumuzu yeni bir döngü için yoğunlaştırabiliriz.

Girişimciler için de durum aynı özelliğini koruyor. Salgın sonrası yeni veya yeniden iş kurmak hatta kurmaya cesaret etmek, ortaya çıkan ekonomik durgunluk nedeni ile zor olacak gibi görünüyor. Fakat her şeye rağmen yeni bir iş fırsatında algı ve değerlerin korunması hayati önem taşır.

Her ne kadar bu olağandışı süreç dünya ekonomisi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olsa da, finansal istikrar için ortaya çıkabilecek bütün fırsatların değerlendirilmesi önemlidir. Bu yazımda krizi fırsata çevirmek için bir sıkıntı anının üstesinden gelmenize ve lider konumunda olmanıza yardımcı olabilecek noktalardan bahsettim.  

İçinde bulunduğumuz yeni koşullar altında krizi fırsata dönüştürmek için dikkatle uyulması gereken başlıca kurallar şunlardır:

Odak Noktanızı Koruyun

Girişimcilik her zaman riskli olsa da bu tip zamanlarda daha da zor görülebilir. Böyle zamanlarda kişisel ve/veya ticari yönden yeni bir projeye yaklaşma şekli çok önemlidir. İyi fikirler daima iyi başlangıç noktalarıdır. Daha sonra bu fikirlere uygun hedefler belirlenir. Hedeflere ulaşmak için de takip edilmesi gereken adımlar netleştirilmelidir.

Vizyonun Gücünü Küçümsemeyin

Geleceği düşünmek yalnızca görselleştirmek anlamına gelmez, aynı zamanda hedefe ulaşılması için plan yapılması aşamasını da kapsar. Pandeminin dünyaya ve piyasalara verdiği zarar tam olarak ölçülemezken, olası bütün risklere karşı bir yol haritası çizmek, işletmenizin kriz öncesi ve sonrasında doğru biçimde yönlendirmenize yardımcı olur.

Vazgeçmeyi / Unutmayı Öğrenin

Bu sayede  stratejinizi en doğru zamanda belirleyebilirsiniz, hatta tam  gerektiği yerde vazgeçebildiğinizde (inat etmediğinizde) koşullardan fayda sağlamak için adaptasyonunuz kolaylaşır. Hareket alanınız genişler. Öğrendiklerinizi unutmak, yeni öğretilere açık olmak anlamına da gelir. Böylece sıkıntılı zamanlarda karşınıza çıkan büyüme ve değişme fırsatlarını daha kolay görebilirsiniz.

Molalardan Yararlanın

Sürekli olarak pandeminin yaşam tarzımızı kesintiye uğrattığını düşünmek yerine, odak noktamızı bu süreci bir düşünme fırsatı olarak değerlendirmeye çevirebiliriz. Tercih edilen yolun doğru olup olmadığı ve ilerlemek için yapılması gerekenleri tekrar gözden geçirmek her zaman yararlıdır.

Bu amaçla yeni alışkanlıklar oluşturmak, yeni stratejiler geliştirmek ve öncelikleri tekrar değerlendirmek mola sırasında, sakin düşünmenin kazandıracağı avantajlardan bazılarıdır. Bu kesintiye uğramış gibi görünen zaman dilimi, iyi değerlendirildiğinde hem bireysel hem de çalışma hayatınızda çok yararlı sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir.

Büyümek İçin Yenilik Yapın

Krizin net olarak ortaya koyduğu bir nokta da her şeyin tahmin edilemez boyutlarda değişeceğidir. Değişimin en önemli özelliği daima yerini yeniliğe bırakmasıdır. Yenilik, büyümek için gereken zemini hazırlar. Karantina döneminde çeşitli sektörlerin karantina bittikten sonra sürdürülebilecek yeniliklere odaklandığını gördük. Bunlar arasında en dikkat çeken ve en iyi adapte olabilen sektör eğitim alanında göze çarptı. Öğretim yöntemleri hızlı bir uyarlama ile dijital ortamlara çekildi ve çok iyi verim alındı. Diğer dikkat çeken sektör de Getir’in bu alanda dünyanın önde gelen firmalarından biri olduğu “hızlı teslimat” sektörü oldu.

Dayanışma Uygulamasını Destekleyin

Covid-19 insanlar arası dayanışmanın önemini tekrar ve daha belirgin bir şekilde göz önüne serdi. Böylece krize karşı desteklemenin ve desteklenmenin yeni yolları ortaya çıktı. İnsanlar arasındaki dayanışma, koşulların ağırlığını önemli ölçüde hafifletti. ‘’Birlikteyiz’’ düşüncesi dayanma gücünü arttırdı ve mücadeleye devam edenlere güç verdi.

Konfor Alanınızda Kalmayın  

Krizde devam edebilmenin tek şartı yeni stratejiler hayata geçirmektir. Bu da bizi gerçek konfor alanımızdan çıkmaya ve yeni yöntemler denemeye zorluyor.

Çin’de kriz kelimesi 2 ayrı anlamda kullanılabilir. Bu anlamlardan bir tanesi ‘’tehlike’’ iken, diğeri ‘’fırsat’’ manasına gelir. Covid-19 ‘’kriz’’ kavramının ‘’tehlike’’ ayağını oluşturduğuna göre, size de fırsat ayağını oluşturmak düşüyor.

Konu Hakkında

İlgili Yazılar