Dijital Liderlik Nedir? Dijital Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler
Kasım 6, 2022

Dijital Liderlik Nedir? Dijital Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler

Günümüz teknolojisi, devamlı gelişen ve kendini yenileyen bir yapıya sahiptir. Teknoloji etrafında şekillenen bu dijital çağda şirketler, mevcut gelişmeleri sürekli takip eden, yenileyen ve uyum sağlayan liderliğe ihtiyaç duyar. Bu liderler de, yeniliği hayata uyarlayan vizyon sahibi kişilerden oluşur. Peki dijital liderlik nedir, dijital liderler hangi özelliklere sahip olmalıdır? gibi sorulara bu yazımda yanıt aramaya çalıştım.

Dijital Liderlik Nedir?

Dijital liderlik sosyal medya ve teknolojik gelişim çağında, bulunduğu organizasyonu gelecek odaklı yönlendirerek rekabetçi kalmayı sağlayan liderlik anlayışıdır. Organizasyonlar açısından teknolojik gelişim ve uyum belirli dönemlerde ele alınan bir konu değil, kurum kültürü olmalıdır. Ancak bu sayede dijital dönüşüm ve uyum, şirketlerin değişimini sağlar ve sürekliliğe sahip olur. Organizasyonların, teknolojik gelişmeleri benimseyip son değişiklik ve yenilikleri takip ederek inovasyonu ve ekip eğitimini sağlaması gerekir. Bireylerin de teknoloji çağı ile paralel bir şekilde eğitime konu olan tüm araçlara hakim olmaları dijital dönüşüm açısından büyük fayda sağlar. 

Modern iş hayatında liderlik anlayışı da hızla değişiyor. Güce yönelik üstünlük ile tanımlanmaya başlayan liderlik için günümüzde tamamen farklı beceri ve yeterliliklere ihtiyaç duyuluyor. Kurumsal değişimin, organizasyonun tüm basamakları için gelişim süreçlerini aynı şekilde yürütmesi, insan kaynağının da bu çerçevede profesyonelleşmesi gerekiyor. Tüm operasyona göre oluşturulması gereken dijital liderlik, klasik liderlik anlayışından farklı yetkinliklere, bakış açılarına ve stratejilere ihtiyaç duyar. 

Dijital Liderliğin Önemi

Organizasyonların dijital dönüşümünü ve bu süreçteki başarılarını liderlik ve yönetim tarzı belirler. Gelişim çağında sağlanacak başarı, önümüzdeki dönemlerde gerçekleşecek yenilenmeyi de etkiler. Bu süreçte başarıya ulaşmış dijital liderlerin önce kendi ekiplerine, sonra da tüm organizasyona bu dönüşümü aktarmaları ve ekiplerini dijital girişime yönlendirmeleri gerekir. Dönüşümün temelini oluşturan liderler veri odaklı çalışırken, ekiplerin iş alışkanlıklarının da değişmesini sağlar. Sahip olunan bu beceri, organizasyonun başarıya ulaşması için büyük önem taşır. 

Hem bireysel hem de dijital anlamda liderlik görevi, etkili organizasyon ve yenilikçi bir yönetim anlayışı gerektirir. Fakat bu yetkinliklere ek olarak, liderliğin çağımızdaki karşılıklarından biri de, araştırmalar sonunda elde edilecek değişimin uygulamaya alınması ve süreklilik elde etmesidir. Bir liderin taşıması gereken özellikler geçmişten günümüze farklılaşırken, teknoloji çağında sürdürülebilirlik adına bu özellikler daha da önemli hale gelir. 

Dijital Çağda Bir Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler

Başarılı dijital liderlik anlayışı, kurum içi olduğu kadar, müşteri ihtiyaçlarının daha doğru değerlendirilmesi için de teknolojiyi kullanır. Teknolojinin nasıl değerlendirileceği ve iş planlarında nasıl farkındalık yaratacağı da liderin özelliklerini belirler. Dijital çağda hem bireysel hem de kurumsal anlamda liderin sahip olması gereken özellikler ise birçok farklı şekilde sıralanabilir.

Açık Stratejiye Sahip Olur

Doğru dönüşüm için organizasyonun tümünü kapsayan bir strateji belirlenmelidir. Tutarlı, planlı ve açık strateji, organizasyonun tüm aşamalarında yenilenmeyi sağlar. Örgütsel dönüşümün kurumsal kültür olabilmesi için açık ve doğru strateji benimsenmelidir. 

Doğru İletişim Becerileri Yürütür

Liderler, teknoloji sayesinde şirketin tüm birimleri ve basamakları arasında iletişim şansına sahiplerdir. Kurulan bu iletişim ağı sayesinde ekip ihtiyaçları ve çözümleri daha hızlı şekilde sonuçlanarak çalışan bağlılığı sağlanabilir. Gelişmiş iletişim kanalları, kurum dışı müşteri ya da iş ortakları ile oluşturulacak strateji açısından da önem taşır. 

Öğrenebilen Lider Olur

Günümüzde liderler ekiplerini oluştururken öğrenmeyi en çok arzulayan kişiler ile çalışmayı tercih ederler. Klasik liderlik düşüncesindeki her şeyi en iyi bilen ekip üyesi yerine, devamlı öğrenen ve öğrenmek isteyen ekiplerle çalışmak çağı yakalamak için değerlidir. Liderler de her yeni gelişme hakkında bilgi almak için öğrenebilen bir yapıda olmalıdırlar. 

İlham Verir, Risk Alır

Çalışanları cesaretlendirmek ve yeni fikirler almak inovasyon için en önemli adımlar arasındadır. Burada liderin aynı vizyona sahip bir ekip yetiştirmesi ve gelecekle ilgili risk alması da gerekir. Dijital rekabet dünyasında ilerlemek için inovatif liderler aksiyon alır. 

Uyum Sağlar

Dönemin getirdiği tüm yeniliklerin organizasyondaki tüm ekipler tarafından benimsenmesi, işleyişi yavaşlatmaması ve engellememesi gerekir. Bu sebeple önce lider yeniliğe uyum sağlamalıdır. 

Kişisel Koçluk Yapar

Ekibini kişisel ihtiyaçlarına göre değerlendirip mentorluk yapar. Kurum kültürünün oluşması için bireye indirgenmiş koçluk, kurumsal başarıyı da getirir. 

Konu Hakkında

İlgili Yazılar