Site Loader

Yeni Nesil Ölçme Değerlendirme

Öğrencileri ölçme ve değerlendirme kavramı, ülkemizde gençlerimizin hayatını belirleyen lise ve üniversite geçiş sınavları nedeniyle çok negatif mana barındırıyor.  Ancak sınav odaklı ölçme ve değerlendirme bunun öğrenme sürecine olan çok önemli katkısını göz ardı etmektedir. Ülkemizde olduğu gibi sınav sonucunun eğitimde bir hesap verebilirlik ölçüsü olarak kullanılması durumunda, eğitim sisteminde test performansının öğrenme deneyiminin ve sürecinin önüne geçtiği görülmektedir. 

Ancak ölçme ve değerlendirme, lise ve üniversite geçiş sınavlarından çok daha fazlasını kapsar.  Herkesin sıklıkla bahsettiği 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılabilmesi için, öğrencilerin öğrenim düzeynlerini – mümkün olduğu ölçüde – anlık izlemek ve öğrenme gerçekleştiği anda geri bildirim verme ihtiyacı doğdu. Bunun için de biçimlendirici bir ölçme ve değerlendirmeye sistemine ihtiyacımız var.

Bu tarz biçimlendirici değerlendirme, duyarlı eğitim demektir. Öğrenciler düşünce süreçleri hakkında düzenli geri bildirim aldıklarında öğrenmeleri optimize edilir. Geri bildirim anlık ve uygulanabilir, düzenli ve doğru olmalıdır. Bu tarz değerlendirmede gelecek riski doğuran bir sınavın yargısı veya baskısı yoktur. Biçimlendirici değerlendirme notlarla veya sıralamayla değil, öğrencileri öğrenmeleri boyunca aktif olarak gözlemlemek ve desteklemekle ilgilidir. Gerçek ve kalıcı bilgi ve becerilerin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır. Ülkemizde, dershaneler ve sınav hazırlık süreçlerinden de görüldüğü gibi, LGS, YKS gibi sınavlar sonuç odaklı pratik doğru sonuca gitme yöntemlerini önceliklendirir. Halbuki biçimlendirici ölçme ve değerlendirme, öğrenmenin değerlendirmesinden öğrenme için değerlendirmeye geçişi işaret eder.

Eğitim teknolojileri biçimlendirici ölçme ve değerlendirmeye ciddi bir olanak sağlamaktadır. Elbette, bu dijital ürünlerin değerli öğretmenlerimizin kendi gözlem, yargı ve geri bildirimlerinin yerini alacağı anlamına gelmez: Bir insana sadece öğrenmenin en derin ve en bütünsel unsurları hakkında geribildirimi öğretmen verebilir. Bununla birlikte, 21. yüzyılda öğrencilerin edinmesi beklenen ve ancak biçimlendirici ölçme ve değerlendirmeyle ve anlık takip edilebilecek beceri grubu için eğitim teknolojilerine ihtiyaç vardır.

İyi tasarlanmış bir dijital öğrenme deneyimi, benzer şekilde öğrencilerin düşünme unsurlarını yakalar ve ilerlemeleri için anında geri bildirim sağlar – sistem ne kadar akıllı olursa, geri bildirim o kadar kişiye özel olur. Bu sayede doğru cevap yerine gelişime önem verilir. Ve öğretmenleri geri bildirim döngüsüne entegre ederek öğrencilerinin öğrenmelerini nasıl ilerleteceklerine dair kendi çözümlerini üretmelerini sağlayacak analizi mümkün kılar.

Eğitim teknolojilerinde henüz kullanılmayan büyük potansiyel, ölçme ve değerlendirme ile öğrenmenin entegrasyonudur.

Ölçme ve değerlendirmede teknolojinin neyi ölçebileceğini abartmamalyız. Büyük veri otomatik olarak anlamlı kavrayışa dönüşmeyecek. Ancak, doğru eğitim teknolojileri ürünleri ile gerçek zamanlı analitik, pratik ve doğru değerlendirme biçimlerini hayata geçirebiliriz.