Site Loader
Dijital dünyanın baş döndüren hızı hayatın her alanını olduğu gibi üretim ilişkilerini ve kariyer hedeflerini de temelden etkiliyor. Robot teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması da gelecekte iş yaşamında çok daha sık karşılaşılacak bir olgu olarak görülüyor. Bu sebeple robotik kodlama bilgisine sahip bireylerin iş yaşamında bir adım önde olması son derece olası gibi görünüyor.

Robotik Kodlama Nedir?

Bilindiği gibi kodlama, bir bilgisayarın ya da robotun işleyişine yön vermek üzere talimatlar oluşturma esasına dayanıyor. Robotik kodlama ise spesifik olarak robotlara yönelik kodlarla ilgili süreçleri tanımlıyor. Bir robotun gerçekleştirmesi beklenen görevlerin belirlenmesi, bu eylem için gerekli kodun hazırlanması ve robotun eylemlerinin gözlemlenmesini de kapsayan bir süreci isimlendirmeye yarayan bu tabir, robot teknolojilerinin geliştirilmesini de içine alıyor. Robotik kodlama süreçleri disiplinler arası bilgi ve birikim gerekliliğine de sahip bir alan. Bu sebeple bu alanda kendisini geliştiren bir birey, mühendislik, tasarım ve matematik gibi birçok farklı alanda da bilgi sahibi olabiliyor. Temelde robot teknolojilerine odaklanan robotik kodlama, farklı robotlar için özgün kod sistemlerini içeren alt dallara da ayrılıyor.

Robotik Kodlama Ne İşe Yarar?

Dijitalleşmenin hızlı ilerleyişine bağlı olarak robotik kodlamanın önemi de her geçen gün daha da fazla artış gösteriyor. Bir robotun çalışması için mutlak olarak bir kod yazılımına ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla günümüzde evlerde kullandığımız basit cihazlardan endüstrinin hemen tüm alanlarında çalışan tüm robot sistemlerinde robotik kodlama kullanılıyor. Özellikle tekrara dayalı işlerde sıklıkla kullanılan robotlar, her geçen gün çok daha geniş bir kullanım alanı buluyor. Gelecekte çok daha komplike işleri yapmaları da muhtemel olan robotlar, günümüzde önceden belirlenmiş komutları tekrar etmek üzerine bir çalışma düzeni sunuyor. İşte bu “önceden belirleme” işi de robotik kodlama vasıtasıyla gerçekleşiyor.

Robotik Kodlama Nasıl Yapılır?

robotik kodlama nasıl yapılır   Robotik kodlama yapabilmek için kısaca STEM olarak nitelenen bilim, teknoloji, mühendislik, sanat-tasarım ve matematik alanlarında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Dolayısıyla bu alanda alınan eğitim, öğrenciye geniş bir bilgi havuzu ile konulara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilme yetisi de sunabiliyor. Robotik kodlama süreçleri ele alınan robot türüne farklı yolları izlemeyi gerekli kılabiliyor. Bu alan için özel olarak geliştirilmiş olan birçok yazılım mevcut. Robotik kodlama yapmaya başlamak isteyen bireyler, profesyonellerin görüşlerinden de yararlanarak diledikleri robotik kodlama yazılımını seçebiliyor. Ayrıca robotik kodlama yapabilmek için program yayın dillerini de bilmeniz gerekiyor.

Robotik Kodlama Nerelerde Kullanılır?

Günümüzde hayatın her alanında robot teknolojilerinden istifade edilmektedir. Bu sebeple, robotları, özel taleplere uygun şekilde programlayabilmek için robotik kodlamanın önemi de artmaktadır. Genel olarak robotik kodlamanın ve robot teknolojilerinin kullanıldığı alanları şu şekilde sıralayabiliriz:
  • Tıp alanında, hassas uygulamalar için robotik teknolojilerinden faydalanılır. Robotik cerrahi adı verilen bu uygulamalar için özel robotik kodlamalara ihtiyaç duyulur.
  • İnsanlar için riskli olan çalışma alanlarında, radyoaktif ortamlar ya da uzay deneylerinde, uzaktan kumanda edilebilen kod yazılımlarına sahip robotlar kullanılır.
  • Endüstriyel alanda robotik uygulamaları hem daha kârlı hem de çok daha hızlı üretim süreçleri sağlayabilir. Farklı üretim süreçleri için özelleştirilmiş uygulamalar gerektiğinden, bu alanda da özel robotik kodlama ihtiyaçları yoğun olarak ortaya çıkar.
  • Bunun yanı sıra tarım ve hayvancılıktan eğitime kadar birçok farklı alanda robotik uygulamalara ve özel gereklilikleri karşılayacak robotik kodlama örneklerine ihtiyaç duyulur.

Çocuklar için Robotik Kodlama Eğitimi Gerekli mi?

Robotik kodlamanın önemi giderek daha yoğun bir şekilde kavranırken, bu konuda kimi soru işaretleri de ortaya çıkabiliyor. Özellikle ebeveynler, çocuklarının çok genç yaşlarda kodlama eğitimi almaya başlamasının teknoloji bağımlılığına yol açabileceği gibi endişelerle konuya ihtiyatlı yaklaşabiliyor. Burada esas önemli nokta dengeyi tutturmak oluyor. Çocuklar canlı bir sosyal yaşamın yanı sıra robotik kodlama eğitimine de devam ettiği sürece bir sorun ortaya çıkması için sebep görünmüyor. Ayrıca ağaç yaşken eğilir sözüne atıf yaparsak, genç yaşta robotik kodlamayla haşır neşir olan çocukların çok daha başarılı olması da olası görülüyor.

Robotik Kodlamaya Başlangıç için Nasıl Bir Bilgisayar Gerekli?

Robotik kodlama kendi içerisinde pek çok dala ayrılan ve birçok ayrıntıya sahip olan bir alan. Bu alana giriş yapmak adına standart seviyelerdeki bir bilgisayar yeterli olabiliyor. Kişinin kendisini geliştirmesiyle birlikte çok daha komplike işlere yönelmesi ise kimi hususiyetlere sahip bir bilgisayarı gerekli kılabiliyor. Ancak bu, ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek bir durum olarak görülüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.