Öğrenmeyi Öğrenme Nedir? Öğrenmeyi Öğrenmek Neden Önemli?
Haziran 21, 2022

Öğrenmeyi Öğrenme Nedir? Öğrenmeyi Öğrenmek Neden Önemli?

Dünyaya gözlerini açtığından andan yaşamının sonuna kadar hayatının her sürecinde yeni şeyler öğrenebilir ya da öğrendiklerini tekrar edebilirsin. Bu öğrenme süreci; sosyal çevre, kariyer hayatı, aile yapısı veya arkadaş kültürü gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle şekillenir. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu faktörlerin de etkisiyle öğrenme yolculuğuna çıktığında çeşitli teknikleri uygulayabilirsin.

Öğrenmeyi Öğrenme Nedir?

Öğrenmeyi öğrenme, bilgi çağında hayat boyu gerekli olan bir kavramdır. Bilgi çağında her ne kadar bilgiye erişim hızı yüksek olsa da bilgilerin hacmi çok büyüktür. Öğrenmeyi öğrenme sürecinde kendi kendini analiz edebilir ve bilgiye erişmek için kullandığın kaynakları yönetebilirsin. Kaynak yönetiminin yanı sıra zaman planlamasına da dikkat etmeli ve bu doğrultuda öğrenmeyi öğrenme stratejilerini düzenlemelisin. 

Öğrenmeyi Öğrenmek Neden Önemli?

Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgi çağı, çok fazla bilgiyi aklında tutmanı gerektirmez. Bunun yerine bilgiye hangi kaynaklardan, ne kadar sürede ve hangi stratejiyle ulaşabileceğini bilmek önemlidir. Öğrenme sürecinde kendi kendini organize ederek ulaştığın bilgilere anlam katabilir ve öğrendiğin bilgilerin üzerine çözümler geliştirebilirsin. Öğrenmeyi öğrenmek kavramını iyi bir şekilde idrak ederek hayatına geçirirsen kendini yalnızca bilgi depolamaya değil de bilgiye etkili şekilde ulaşmaya ve kullanmaya adayabilirsin. Bu sayede yenilikçi çözümler geliştirmen, hayat boyu dinamik bilgilere erişmek, araştırma ve analiz etme yeteneği kazanmak ve kişisel donanımına katkıda bulunmak mümkündür. 

Öğrenmeyi Öğrenme Stratejileri

öğrenmeyi öğrenme stratejileri

 

Öğrenmeyi öğrenme teknikleri öğrenme sürecinin dinamik bir hale gelmesi için yol gösteren stratejilerden oluşur. Belirlediğin bir öğrenme hedefinde bilişsel özelliklerini geliştirmek, verimliliği arttırmak, farklı bakış açıları ve düşüncelere sahip olmak ve iyi bir zaman planlaması yapmak için aşağıdaki öğrenme stratejilerini tercih edebilirsin.

Yineleme Stratejileri

Yineleme, öğrenilen bilgiyi daha kalıcı hale getirmek için kullanılan bir stratejidir. En başta öğrendiğin yeni bir bilgiyi kısa süreli olarak belleğinde tutabilirsin fakat bilgiyi daha kalıcı bir hale getirmek için tekrar etmen gerekir. Hangi bilgilerin ne derecede önemli olduğuna karar verebilmek için ilgili yerlerin altını çizebilir, anahtar kelimelere odaklanabilir ya da özet notlar çıkarabilirsin.

Anlamlandırma Stratejileri

Anlamlandırma, bilgi toplulukları arasında ilişki kurma, zihinsel imge yaratma, öğrenilen yeni bilgileri eski bilgiler ile bağdaştırma veya bilgilere akılda kalacak çeşitli anlamlar yükleme gibi amaçlar için tasarlanan bir öğrenmeyi öğrenme stratejisidir. Anlamlandırma tekniğini geliştirmek için öğrendiğin yeni bilgileri cümle içinde kullanabilir, farklı şekillerde ifade edebilir ya da çeşitli notlar alarak belleğinde daha kalıcı olmasını sağlayabilirsin. 

Örgütleme Stratejileri

Örgütleme tekniği ile öğrenmek istediğin bilgileri ana hat, alt başlık, şema ya da çizelgelere ayırarak çalışabilirsin. Karmaşık öğrenme süreçlerinde özellikle tercih edebileceğin bir strateji olan örgütleme, kısa süreli bellekteki bilgiler arasında ilişki kurmaya da yardımcı olur. 

Anlamayı Takip Etme Stratejileri

Anlamayı takip etme; öğrenme sürecinin yönetilmesi, denetlenmesi ve düzenlenmesi gibi pek çok önemli işlev için tasarlanan bir stratejidir. Bu sayede kendini analiz etme, hatalarını fark etme, problemleri çözme ve bilgilerini pekiştirme imkanına sahip olabilirsin. Bunun yanı sıra anlamayı takip etme stratejisi; öğrenmek için nasıl bir süreç izlendiği, hangi problemlerin çözüme kavuştuğu, bilgileri öğrenmeye neden ihtiyaç duyulduğu, öğrenmenin kalıcı olup olmadığı ve öğrenmek için ne kadar süre gerektiği gibi konularda da sana yol gösterebilir.

Duyu Stratejileri

Kişisel karakter, sosyal çevre, aile yapısı ve arkadaş ortamları gibi faktörler hem öğrenme sürecine hem de duyuların değişimine etki eder. Duyu stratejileri; öğrenme sürecini etkileyen duyguların ya da içgüdüsel faktörlerin düzenlenmesi için kullanılabilir. Bu stratejileri uygulayarak öğrenme sürecindeki dikkatini artırabilir, olumlu davranış ve tutumlar sergileyebilir ve kaygılarını azaltabilirsin. 

 

Çocuklar, doğduğu andan itibaren aileleri ile birlikte öğrenme, gözlemleme ve keşfetme daha sonrasında gelişimleri ardından kariyer hayatlarındaki öğrenme sürecine başlar. Bu süreci hayatın bir parçası gibi düşünerek dinamikleştirebilir ve öğrenmeyi öğrenme stratejilerini kullanarak motivasyonunu arttırabilirsin. Bunun yanı sıra yaşam boyu devam eden öğrenme sürecinde kullanacağın öğrenmeyi öğrenme teknikleri sayesinde kişisel becerilerini, ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmen ve bu doğrultuda edineceğin bilgileri daha kalıcı bir hale getirmen mümkün olur.

Konu Hakkında

İlgili Yazılar