Site Loader

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK MODELLER DEĞER KAZANIYOR

Mevcut ekonomik modellerin dünyanın sürdürülebilirliği yönünde olumsuz sonuçlar doğurması, giderek artan çevre ve paylaşım bilinci yeni ekonomik modelleri doğuruyor. Bunların da başında çevreye duyarlı sürdürülebilir ekonomik modeller geliyor. Geleceğin yöneticileri Z kuşağının öncelikleri arasında yer alan bu hassasiyetler konusunda başta ailelerine ve dolayısıyla topluma etkileri şimdiden çok olumlu sonuçlar doğuruyor.

YENİ NESİL LİDERLİK

Yeni nesil liderler sadece kodlama öğrenerek teknolojiye adapte olmanın ötesinde yetkinlikler geliştirmeliler. Bu yetkinlikler de kodlamanın da en önemli parçası olan algoritmik düşünme yeteneğini edinmek ve analitik sistemi doğru algoritma üzerinde geliştirmektir.

ÖĞRENME DEVRİMİ

21. yüzyılda hiç kuşkusuz teknoloji pek çok alana girdi ve bunlardan biri de eğitim. Eğitim sistemimiz ise her ne kadar görünürde değişmese de öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarında yaşanan değişimle bir devrime zorlanıyor. Yeniliğe adapte olabilen girişimci okullarda teknolojinin de uyumlaştırıldığı yeni eğitim methodları uygulanmaya başlandı bile.

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ

Teknoloji hayatımızı giderek daha çok alanda kullanmamızla birlikte hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Eğitim de bu alanlardan hiç kuşkusuz en temel ve önemli olanlarındandır. Teknolojinin eğitimde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Çevrimiçi sınıflar, akıllı sınıf teknolojileri hayatımızda daha geniş yer almaktadır. Ancak eğitimde temel konu teknolojiden ziyade süreç ve uygulamalardır.

EĞİTİM DEVRİMİ VE MİLLİ EĞİTİM MODELİ

Yapay zekanın giderek daha çok alanda kullanıldığı günümüzde hiç kuşkusuz etkilenecek en temel alanlardan biri de eğitim olacaktır. Eğitim modeli oluşturulurken yapay zekadan faydalanmak kadar insani yetkinliklerin ön planda olduğu, duygusal zeka, sanatsal zeka, kişisel zeka, ahlaki zeka, manevi zeka ve kolektif zekaya dair yetkinliklerin de geliştirilmesine odaklanmak gerekmektedir.