Site Loader

TEKNOLOJİYİ ANLAMAK TASARLAMAK VE GELİŞTİRMEK

Endüstri 4.0 Türkiye için büyük umutlar içeren bir devrim. Çünkü Endüstri 4.0. en hızlı farkındalık kazandığımız ve kolları sıvadığımız teknoloji çağı olma özelliği taşıyor. Sahip olduğumuz artan farkındalık çok önemli ancak elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Endüstri 4.0 için patentlerin çoğunun alınmış, icadların büyük oranda tamamlanmış olduğu bir olgunluk dönemine yaklaşıyoruz. Bu dönemde eğitime vereceğimiz önem, yeni eğitim yaklaşımlarını ön plana çıkaran kurumlara vereceğimiz destek Endüstri 4.0’a çok da geç kalmadan adapte olmamızı sağlayacak. Diğer taraftan Endüstri 4.0 tüm sanayi çağları içinde belki de en kısa süreni olacak. Eğitim 4.0 anlayışı ile yetişen gençlerimiz bir sonraki sanayi çağının devrimcileri olacaklar.

ZEKA DEVRİMİ

Dijital dönüşümün en önemli çıktısı içinde bulunduğumuz ‘Bilim ve Dijital Teknoloji çağında’ yaşadığımız ‘zeka devrimidir’. Zeka Devrimine neden olan en önemli faktörler makine öğrenmesi, yapay zeka, büyük veri, artan bilgi işlem gücü, dijital teknoloji ve yapay zekaya dayalı makineleşmedir.

YENİ DÖNEMİN TEKNOLOJİ EĞİTİMİ ANLAYIŞI

Eğitim dünyasının kendini yeniden yapılandırmasında en etkili gelişmeler endüstri 4.0 ve teknolojik değişimlere uyum sağlamak olacak. Teknolojide yaşanan gelişmeler ve değişimler aynı zamanda bu alandaki yetkinliklerin edindirilmesini de gerektiriyor. Çağımızda çocuklar çok küçük yaşta teknoloji ile tanışıyorlar önemli olan burada çocuklarımıza bilişsel ve iletişimsel okur yazarlık yetkinliklerini doğru zamanda ve doğru şekilde edindireceğimiz eğitim modelini kurgulamaktır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

21. yüzyıl eğitim deveriminde bizi bekleyenler; öğrencilerin kendi bireysel yeteneklerini anlayabilen ve oyunları yetkinlik haline değiştirmek üzere kurgulanmış, kişiselleştirilmiş eğitim robotları, online yazılımlar. Ve buna uygun ölçme ve değerlendirme sistemleri…

EĞİTİM MODELİ !

Yeni bir eğitim modeli oluşturulurken sadece içerik ve uygulama değil ölçme, değerlendirme ve raporlamada da yeni yaklaşımlar gereklidir.

ENDÜSTRİ 4.0 VE EĞİTİM

Eğitim ile sanayi devrimleri birbirleri ile doğrudan bağlantılı konulardır. Nitekim mevcut okul modelimiz endüstri 2.0’ın ihtiyacı olan becerileri kazandırabilmek temelli oluşturulmuştur. Ancak artık değişim zamanıdır. Zira Endüstri 4.0’ın getirdiği beceri ve yetkinlikler çok daha farklı bir eğitim kurgusunu gerektirmektedir.

DİJİTAL YERLİLER VE EĞİTİM

Dijitalleşme hayatın her alanına etki ediyor. Hayat eski sakin seyrinde ilerlemiyor ve öğrenme süreçleri de yeniden yapılanıyor. Dolayısıyla eğitim de bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK MODELLER DEĞER KAZANIYOR

Mevcut ekonomik modellerin dünyanın sürdürülebilirliği yönünde olumsuz sonuçlar doğurması, giderek artan çevre ve paylaşım bilinci yeni ekonomik modelleri doğuruyor. Bunların da başında çevreye duyarlı sürdürülebilir ekonomik modeller geliyor. Geleceğin yöneticileri Z kuşağının öncelikleri arasında yer alan bu hassasiyetler konusunda başta ailelerine ve dolayısıyla topluma etkileri şimdiden çok olumlu sonuçlar doğuruyor.