Site Loader

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

21. yüzyıl eğitim deveriminde bizi bekleyenler; öğrencilerin kendi bireysel yeteneklerini anlayabilen ve oyunları yetkinlik haline değiştirmek üzere kurgulanmış, kişiselleştirilmiş eğitim robotları, online yazılımlar. Ve buna uygun ölçme ve değerlendirme sistemleri…

EĞİTİM MODELİ !

Yeni bir eğitim modeli oluşturulurken sadece içerik ve uygulama değil ölçme, değerlendirme ve raporlamada da yeni yaklaşımlar gereklidir.

ENDÜSTRİ 4.0 VE EĞİTİM

Eğitim ile sanayi devrimleri birbirleri ile doğrudan bağlantılı konulardır. Nitekim mevcut okul modelimiz endüstri 2.0’ın ihtiyacı olan becerileri kazandırabilmek temelli oluşturulmuştur. Ancak artık değişim zamanıdır. Zira Endüstri 4.0’ın getirdiği beceri ve yetkinlikler çok daha farklı bir eğitim kurgusunu gerektirmektedir.

DİJİTAL YERLİLER VE EĞİTİM

Dijitalleşme hayatın her alanına etki ediyor. Hayat eski sakin seyrinde ilerlemiyor ve öğrenme süreçleri de yeniden yapılanıyor. Dolayısıyla eğitim de bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK MODELLER DEĞER KAZANIYOR

Mevcut ekonomik modellerin dünyanın sürdürülebilirliği yönünde olumsuz sonuçlar doğurması, giderek artan çevre ve paylaşım bilinci yeni ekonomik modelleri doğuruyor. Bunların da başında çevreye duyarlı sürdürülebilir ekonomik modeller geliyor. Geleceğin yöneticileri Z kuşağının öncelikleri arasında yer alan bu hassasiyetler konusunda başta ailelerine ve dolayısıyla topluma etkileri şimdiden çok olumlu sonuçlar doğuruyor.

YENİ NESİL LİDERLİK

Yeni nesil liderler sadece kodlama öğrenerek teknolojiye adapte olmanın ötesinde yetkinlikler geliştirmeliler. Bu yetkinlikler de kodlamanın da en önemli parçası olan algoritmik düşünme yeteneğini edinmek ve analitik sistemi doğru algoritma üzerinde geliştirmektir.

ÖĞRENME DEVRİMİ

21. yüzyılda hiç kuşkusuz teknoloji pek çok alana girdi ve bunlardan biri de eğitim. Eğitim sistemimiz ise her ne kadar görünürde değişmese de öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarında yaşanan değişimle bir devrime zorlanıyor. Yeniliğe adapte olabilen girişimci okullarda teknolojinin de uyumlaştırıldığı yeni eğitim methodları uygulanmaya başlandı bile.

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ

Teknoloji hayatımızı giderek daha çok alanda kullanmamızla birlikte hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Eğitim de bu alanlardan hiç kuşkusuz en temel ve önemli olanlarındandır. Teknolojinin eğitimde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Çevrimiçi sınıflar, akıllı sınıf teknolojileri hayatımızda daha geniş yer almaktadır. Ancak eğitimde temel konu teknolojiden ziyade süreç ve uygulamalardır.